Radioamatørernes Forlag APS
Klokkestøbervej 11
DK-5230 Odense M
Phone : 45/66 15 65 11
Fax : 45/66 15 65 98
E.mail : kontor@edr.dk
http://www.edr.dk/forlag.htm